A televíziós nézettség mérés amellett, hogy a teljes TV piac számára biztosít különféle mélységű elemzésekhez szükséges adatokat, illetve magát az egységes „valutát”, a GRP-t (TRP-t) adja, érdekes bulvár információkkal is szolgálhat.

Azt látjuk, hogy a Covid-19 miatt az utcák kiürültek, de vajon a négy fal közt is működik-e a maradj otthon kérés, valóban nem fogadunk vendégeket?

A 2019. áprilisában bevezetett guest viewing adat megmutatja, az adott háztartás lakói mellett mekkora nézettséget produkálnak addicionálisan a velük azonos korú és nemű vendég* TV nézők. Így ha különféle korcsoportokban a guest viewing adatok alakulását figyeljük az elmúlt hetek során, következtethetünk arra, hogyan változott a „vendégfogadási kedv”, mennyire fegyelmezetten tartják be az emberek a központi kérést.

*Vendég nézőnek tekintjük azt a személyt, aki a Nielsen-nel együttműködő panelháztartáshoz vendégként érkezik, és ott regisztráltan tévéképernyőt használ, vagyis a nézőmérő rendszerbe bejelentkezik. (Nielsen Audience)

Fontos dátumok:

11. hét: egyetemek bezárása

12. hét: általános és középiskolák bezárása

13. hét: szombattól kijárási korlátozás

A 60 év feletti korosztály vendégnézői aktivitása alacsony, így bármi változást nehéz kimutatni. Ahogy tapasztaljuk, ők nem otthon járnak össze.

Az aktív korú népesség esetében látunk mozgást, őket később részletesebben vizsgáljuk.

Az iskoláskorúak esetében azonban látványos a változás, bár meglehetősen másképp alakul az általános és a középiskolások bandázási indexe.

Az általános iskolások esetében hétköznap vannak kiugró időszakok, de hétvégén egyértelműen átjárnak egymáshoz. Ez a szokás azonban az iskolák bezárása után, a 12. héttől drasztikusan megváltozott, egyértelműen a harmadára, negyedére csökkent.

A középiskolások hektikusan változó értékei az iskolák bezárása utáni első két hétben tartósan emelkedtek, sőt a hétvégi értékek már a 10-11. héttől tartósan magasabb értéket mutattak. Ezt követően a 13. hét hétvégéjétől bevezetett kijárási korlátozás az ő indexeiket is két hétre alacsony szintre vitte, főképp a szülők által jobban kontrollált hétvégi időszakra. Ám a 16. hét hétvégéjére, úgy tűnik, elfogyott a türelem, korábban nem látott mértékben látogattak át egymáshoz.

Az aktív korú nézők esetében korcsoportonként eltérő irányú és eredőjű változást látunk.

A 18-29 éves fiatal felnőttek „bandázási indexe” a 10. héttől, tehát már az egyetemek hivatalos bezárása előtt megugrott és a kijárási korlátozások bevezetéséig az átlagos érték felett is maradt. Ezután erőteljesen csökkent, de még mindig a megelőző hetek szintje felett maradt.

A 30-39 éves korosztály értékei már az iskolák bezárása után gyakorlatilag nullás értéket vettek fel. Bár az ő értékeik alapvetően nem mondhatók magasnak, mégis ők azok, akik leginkább fegyelmezettnek mondhatók. Ez vélhetően az élethelyzetüknek is köszönhető, hisz közülük kerülhet ki a legtöbb kisgyermekes szülő.

A 40-49 éves korosztály értékei általában az aktív felnőtt népesség körében a legmagasabbak, s ez most is így van. Emellett pedig talán még a leginkább fegyelmezetlennek is mondhatnánk őket, hisz semmilyen szignifikáns változás nem történt a kijárási korlátozás 13. heti bevezetése után. Ha pedig egy trendvonalat illesztünk az 5. és 16. hét értékei közé, ráadásul emelkedő rátát figyelhetünk meg.

Az 50-59 éves korosztály vendégnézői adatáról elmondható, hogy rendszerint alacsony értékű, 1% alatt marad, így az, hogy nem látunk jelentős változást a kijárási korlátozás bevezetése után, nem ad okot messzemenő következtetések levonására.

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy azon célcsoportok esetében, ahol jelentősebb szinten mozog a vendég nézettség mértéke, az iskola bezárások és a kijárási korlátozások bevezetése látható nyomot hagyott ezen az értéken.

Azonban az is látszik, hogy a türelem is fogyóban, hisz a 16. hétre minden célcsoport esetén emelkedést figyelhetünk meg a vendég nézettség mértékében.

Ha további témák érdeklik a televízió és a járvány kapcsolatában, akkor további anyagokról olvashat itt. Ha pedig online témák érdeklik, akkor a hír oldalak látogatóinak demográfiai változását érdemes megnézni.

Szerző: Ritter Ádám, médiaigazgató

Forrás: Nielsen Audience

Kép: pexels.com